Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Zamestnávateľ zodpovedá za vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.

Prostredníctvom oprávnenia prideleného NIP vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. pre:

Technické zariadenia tlakové skupina A:

b1): tlakové nádoby stabilné IV. Trieda
b2): tlakové nádoby stabilné III. trieda
d) : tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového

Technické zariadenia tlakové skupiny B:

tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje

b1): tlakové nádoby stabilné II. Trieda
b2): tlakové nádoby stabilné I. trieda
d) : tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2.

O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví predpísaná správa.