Predaj požiarných zariadení

Ponúkame:

Predaj, montáž, servis a revízie hasiacích prístrojov, zariadení na dodávku požiarnej vody a iné.

Nové v ponuke

Hasiace prístroje vyvinuté a testované na hasenie požiarov lítiových batérii - elektromobilov.

PPZ
PPZ
PPZ
PPZ