Vypracovanie dokumentácie EXPRESS 48

Expresne Vám vypracujeme predpísanú dokumentáciu v oblasti BOZP, OPP, PZS, do 48 hodín.

Dokumentácia pozostáva aj z:

  • prevádzkové poriadky pracoviska
  • postupy bezpečnej práce
  • smernice
  • traumatologický plán
  • prevádzkové poriadky
  • požiarne identifikačné karty
  • požiarne poriadky pracovísk
  • požiarne poplachové smernice
  • dokumentácia o školení zamestnancov
  • a ďalšie podľa špecifík Vašej prevádzky