Profil spoločnosti

Spoločnosť Haspo-tex, s.r.o., r.s.p., Košice vznikla v roku 2013.

Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme komplexné služby, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, požiarnej ochrany.

Naši partneri sú školy, obce, zdravotnícke a ubytovacie zariadenia, obytné domy, správcovské spoločnosti, malé a stredné firmy.

Súčasťou našej činnosti je servis, kontrola a predaj požiarnych zariadení, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení skupiny A b1 b2 d, B b1 b2 d.

V roku 2021 nám bol priznaný štatút REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK. 

Ako sociálny podnik vám môžeme poskytnúť náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 

Uvod prava
Uvod prava
Uvod prava
 

Naša filozofia

Staráme sa o Vás pri práci.